Bakteri ve Enzim

MUTFAKLARDA KULLANILAN ATIK YAĞIN ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLAR

Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin % 25′ ini oluşturmaktadır. Denize, akarsu ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, diğer canlı türlerine zarar vermektedirler. 1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir.  Atık bitkisel yağlar su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlemektedir. Atık yağlar zamanla bozunarak sudaki oksijeni tüketmektedir.  Atık yağlar atık su toplama sistemlerinin (kanalizasyon, kolektörler vs.) daralmasına ve tıkanmasına neden olmaktadır. 

Atık Bitkisel Yağlar arıtma sistemlerinde arıtma güçlüklerine ve çok önemli maliyet artışlarına sebebiyet vermektedir. Kanalizasyon sisteminde oluşan daralma, tıkanma nedeniyle tamir ve değiştirmenin verdiği milyonlarca dolar zararın yanında, sızmalarla yer altı sularına karışmasına sebebiyet vermektedir.

YAĞ TUTUCU ÇALIŞMA PRENSİBİ

Yağ tutucular, atık sulardaki yağın fiziksel yöntemler ile giderilmesi amacıyla imal edilen yağ ayırma birimidir. Fiziksel özelliğinden dolayı (suya göre yoğunluğu az olduğundan) yağın ünitenin yüzeyinde toplanması sağlanır. Yağlı su, yağ tutucu tankı içinden geçirilir. Akış sırasında, yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçük olan yağ zerrecikleri yağ tutucunun yüzeyine doğru yükselir.

Drenaj hatları ve yağ tutucular lokantaların en problemli alanlarıdır. Yiyecek prosesleri genellikle büyük oranda yağlı atık ortaya çıkartırlar ve bu da hatlarda tıkanma ve müşterileri rahatsız edecek kokulara ve sağlık problemlerine yol açar. Çok dayanıklı yağları bile hızla parçalayabilecek özellikte geliştirilen mikroorganizmalar, düzenli besleme ile, boru cidarlarına, ara bölme yüzeylerine yapışır, atıktan beslenerek çoğalır ve yağ tutucu dibinde biriken çamurlarla beraber yüzey temizliğini de sağlayıp oluşan kokuları giderirler.

Yağ Tutucuların yanı sıra Bakteriler borularda aşağıdaki gibi etkilerini göstermektedir.

 

1-Boru içinde birikip Kokuya sebep olan organik kalıntılar.
2-Bakteriyel üründe Bulunan Enzimler organik atıkları parçalar.
3-Bakteriler parçalanan organik atıkları dönüştürür.
4-İsini bitiren bakteri, boruya yapışarak yeni  organik atıkların gelmesini bekler.

 

ANTBİOKİM BAKTERİYEL ÜRÜNLER

ANTBİOKİM bakteriyel ürünlerde Non pathagenic-Hastalık yapıcı özelliği bulunmayan Sınıf 1 türü bakteriler (mikroorganizmalar) kullanılır. Bunlar*Basillus Cultures  Natural  bakteri karışımı’dır. Mikroorganizmalar yeryüzünde toprak, su, kaya, bitki, hayvan ve hatta insanlarda bulunurlar. Ölümden sonra bütün yaşayan organizmalar ana elementleri olan su, karbon, nitrojen, fosfat gibi elementlerine ayrışırlar.
Bakteriler doğanın geri dönüşümcüleridir. İnanılmaz sayıda bileşiği indirgeme özelliğine sahiptirler. Doğada tüm organik maddelerin geri çevrimi bakteriler tarafından gerçekleştirilir.

    Antbiokim ürünlerinde bulunan enzimler uygulandıkları ortamdaki organik atıkları hızla parçalar. Formüldeki mikroorganizmalar enzimlerin ufaladığı atıkları bir takım reaksiyonlar ile yok eder. Bu atıkları tamamen CO2 ve H2O’ya dönüştürür.

Bakteriler iyi beslendiklerinde yani atıklar gelmeye devam ettiği sürece her 15-20 dakikada iki kat gibi inanılmaz hızlı bir oranda çoğalırlar.

Bakteriler sistemdeki kirleticiler (organik atıklar) bu nüfusu besleyebildikleri sürece çoğalırlar. Kirlilik seviyesi düştükçe,ölür ve çok daha az ürerler.Bu sayede nüfus doğal olarak kendini kirlilik seviyesine göre dengeler.

1- Antbiokim LCD002 iiçine atılmış bir margarin parçası, 2- Aynı yağ 24 saat sonra parçalanmaya başlamış bile, 3- 9 gün sonra yağ tamamen çözünmüş ve biyolojik sindirim başlamış, 4-Üçüncü haftada biyolojik sindirim de sonlanmak üzere berraklaşan su dikkati çekiyor . Gelişim süreci ” aşağıdaki fotolarda gösterilmiştir. 

 
ANTBİOKİM YAĞ TUTUCU, GİDER, FOSSEPTİK, KANALİZASYON ÜRÜNLERİ
    ÜRÜN KODU                                 ETKİLERİ VE KULLANIM ALANLARI
 LCD001  Sıvı formdaki bu Ürün içerdiği enzim mikroorganizmalarla Yağ tutucularda, giderlerde rogarlarda su borularında biriken Yağları Biyolojik Olarak indirger pis ettik ettik. Kötü kokuların kaynağını yok eder. Yağ tutucunun toplanma suresini 5 katına Kadar uzatır.
 LCD002  LCD001’in Tüm etkilerine ek Olarak içerdiği koku nötralize edicilerle uygulandığı anda ani koku nötralizasyonu sağlar. Özellikle mutfaklardaki atık su giderleri için tercih edilir.
 LCD003  LCD002 nin özellikle çöp konteynırları ve çöp odaları için geliştirilmiş halidir. İçerdiği özel koku nötralize ediciler çöplerden yayılan kokuları anında nötralize ederken, ürün içeriğindeki mikroorganizmalar atıkları biyolojik oksidasyonla parçalar.
 LCD004  Yağ tutucular, mutfak giderleri, fosseptikler vs. için sadece konsantre halde mikroorganizma içeren ekonomik bir üründür. Tüm etkisi mikroorganizmaların aktivitesine dayalıdır.
 LCD005  Mutfak egzozlarından yayılan rahatsız edici kokuları keser. Egzoz hatlarından biriken yağlı atıkları Biyolojik Olarak Parçalar.
 LCD006 Sert yüzeyler ve zeminler için biyolojik temizlik maddesi.
 LCD007 Biyolojik leke çıkarıcı ve genel amaçlı temizlik maddesi.
 LCD008 Mobil tuvalatlerde biriken atıkların biyolojik olarak parçalanmasını sağlayan mikroorganizmalar içerdiği gibi, duş ve tuvalet giderlerinden yayılan kokuların ve tıkanmaların kesilmesi amacıyla da kullanılır.
 LCD009 Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi için sıvı mikroorganizma
 LCD010 Yağ tutucu ve mutfak giderlerindeki tıkanmalara karşı biyolojik olarak parçalanma ve koku giderimi sağlayan konsantre halde, sulandırılarak da kullanılabilen bu ürün LCD004 den farklı ve üstün olarak yağları ani şekilde hızlı parçalama etkisine de sahiptir.
 LCC002 İçerdiği doğal ve doğada kendileri de yok olan parçalayıcılarla uygulandığı yağ tutucu, terfi rogarı, mutfak yer, lavabo gideri, tuvalet gideri gibi ortamlarda organik birikintileri ve özellikle yağları hızla eritir. Hızlı ve uzun süre etkili koku nötralizasyonu sağlar.
 LCC004 Mobil tuvaletler için konvansiyonel koku giderici mavi sıvı
 LCC005 Mobil tuvaletler için konvanisyonler koku giderici yüksek örtücülük özelliğine sahip mavi sıvı.
 LCC009 Koku nötralize edici moleküller içeren sıvı formdaki bu ürün, uygulandığı noktalarda rahatsız edici kokuları ani olarak nötralize eder. Özellikle çöpler, koku sorunu olan odalar, mutfak egzozları ve ani koku yayan noktalar için ideal bir çözümdür.
 DCD001 Çift etkili bu ürün mekanik temizleme tozu gibi uygulandığında tuvalet vs. sıhhi malzemedeki tartarı parçalar. Hijyen sağlar. Ürünün formülündeki mikroorganizmalar etkilerine borularda ve fosseptikte devam edip tıkanma ve kokuları engeller.
 DCD003 Toz haldeki bu ürün özellikle yoğun atık alan ve gelen atığa göre nispeten küçük hacimli yağ tutucularda biriken yağları biyolojik olarak dönüştürmek için kullanılır. Yağ tutucudan yayılan kokuları keser. Yağ tutucunun toplanma süresini 5 katına kadar uzatır.
 DCD063 Foseptik ve terfi çukurlarında biriken atıkları dönüştüren bu mikroorganizma aynı zamanda koku sorunlarınıda keser. Özellikle foseptik tabanlarında biriken atıkları biyolojik olarak parçaladığından, taşmaları ve rahatsız edici kokuları engeller. Foseptiğin çekilme periyodunu birkaç katı uzatır.
 DCD069 Orta ve küçük ölçekli yağ tutucularda biriken yağları biyolojik olarak dönüştürür. Bu bakteri yağ tutucudan yayılan kokuları keser. Yağ tutucunun toplanma süresini 5 katına kadar uzatır.
 DCN002 Mikroorganizma uygulamalarına destek amacıyla kullanılan bu ürün içerdiği besin ve enzimlerle yağ tutucu ve atıksu borularında yapılan uygulamaları destekler. Bu noktalarda kullanılan mikroorganizmaların etkinliğini artırır.
 BCD001 Pisuarlardaki birikintilerden kaynaklanan koku ve tıkanma sorunlarına karşı yavaş eriyen biyolojik tablet formundaki bu ürün pisuarlardan yayılan koku ve tıkanma sorunlarını keser.
 BCD003 Yavaş eriyen blok formundaki bu ürün yağ tutucularda biriken yağı biyolojik olarak parçalar.

ATIKSU ARITIMINDA MİKROORGANİZMA VE BAKTERİLER

Bakterilerin kullanım Nedenleri;

-Evsel ve endüstriyel arıtma tesisleri hızla devreye alınır.

-Agresif ortamlar ve toksik atıklara karşın tesisler verimli bir şekilde işletilebilir.

-Normal şartlarda arıtılması güç atıklar dahi kolayca arıtılır.

-Tesislere kapasitelerinin üzerinde yüklenilse dahi çıkış suyu değerleri korunur.

-Arıtma tesisleri daha ekonomik ve verimli şekilde işletilir.

-Kaza sonucu atık saçılmalarının çevre üzerindeki etkisi hızla giderilir.

 

Atıksu arıtma ürünleri, arıtma tesislerinin hızla devreye alınıp verimli şekilde işletilmesini sağlayacak şekilde formüle edildiler.

Paket ve evsel arıtmalar için tasarlanan ürünler uygun ortamlarda hızla çoğalan türleri içerdiğinden özellikle ilk devreye almada büyük kolaylık sağladıkları gibi işletme esnasında da muhtelif nedenlerle kaybedilen çamurun hızla yenilenmesini sağlar.

DCT serisindeki endüstriyel arıtma ürünleri farklı karakterlerdeki endüstriyel atıkların arıtımı için özel olarak bir araya getirilmiş mikroorganizma türlerinden oluşur.

DCT serisindeki mikroorganizmaların DCN serisindeki besin maddeleriyle birlikte kullanılmasıyla arıtma tesisindeki aktif çamurun en iyi şartlarda gelişebileceği ortam oluşur.

Tüm bu özellikleriyle DCT serisindeki mikroorganizmalar evsel ve endüstriyel Atıksu arıtma tesislerinin verimliliğini optimize eder.

ARITMA TESİSİ ÜRÜNLERİ VE ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLERİ

ÜRÜN KODU ETKİLERİ VE KULLANIM ALANLARI
 DCD006 Evsel arıtma tesislerinin hızla devreye alınmasını sağlar. Koku sorunlarını giderir. İşletme verimliliğini artırır.
 DCD009 Endüstriyel tip arıtma tesisleri için genel amaçlı mikroorganizmaları içerir. Verimlilik artışı sağlar. Genel işleyişi düzenler.
 DCT001 Halojenli, halojenlenmemiş hidrokarbonlar, trimetilamin, fenol, etanol, benzen, formaldehid ve kloroetanı giderir. Tarım, gıda, konservecilik, petrol ve formaldehid endüstrilerinde bu bakteri türü kullanlır.
 DCT002 Fenol, halohidrokarbon, benzen, trimetilamin, kloroetan ve etanolü giderir. Kömür ve yan ürünleri, fenol atıkları, kağıt endüstrileri, tabakhaneler, petrokimya ve tekstil endüstrileri için bu mikroorganizma kullanılır.
 DCT003 Trigliserid, yağlar, naftalen ve hidrokarbonları giderir. Gıda, peynir, yağ, sabun tekstil ve petrokimya sanayilerinde kullanılır.
 DCT004 Yüzey aktif maddeleri ve deterjan atıklarını giderir. Flamentli bakteriler, surfaktanlar ve amonyum kuarternerların yarattığı sorunları çözer. Temizlik mlz. kozmetik san. ve şehir arıtma tesislerinde kullanılır.
 DCT005 Nişasta ve selülozlu atıkları giderir. Tarım, gıda, kağıt, orman, tekstil sanayinde bu mikroorganizma kullanılır.
 DCT006 Bifenilleri ve klorohidrokarbonları, petrokimya atıklarını, solventleri giderir. Kimya, metalurji, petrokimya endüstrilerinde enerji santrallerinde kullanılır.
 DCT007 Klorohidrokarbonları, klorofenolleri, basit halojenleri aromatik bileşikleri giderir. Gıda, şeker, kimya, tabaklama sanayilerinde kullanılır.
 DCT008 Madeni yağları, petrol ürünlerini, sülfür ve hidrokarbonu sintine atıklarını giderir. Plastik, petrokimya, tarım, gıda gemi sanayinde ve gemilerde kullanılır.
 DCT009 Siyanür ve yan ürünlerini gidermek için bu bakteri kullanılır. Metalurji endüstrisinde ve kaza sonucu atık saçılmalarına karşı kullanılır.
 DCT010 Sülfür bileşiklerini giderir. Şehir ölçeğindeki arıtma tesislerinde ve kanalizasyon sistemlerindeki başta sülfürden kaynaklanan sorunlara karşı kullanılır.
 DCT011 Sülfat indirgeyici bakterilerin oluşumunu sınırlamak için ve anaerobik korozyona karşı petrokimya stok tanklarında, petrol borularında ve gemilerde kullanılır.
 DCT012 Nitrifikasyon ve denitrifikasyon sağlar.
 LCC008 Arıtma tesislerinin çamur yoğunlaştırma, çürütme havuzlarından çamur kurutma yataklarından, giriş yapılarından vs. noktalardan yayılan kokuların nötralize edilmesinde kullanılır.
 DCN018 Endüstriyel arıtma tesisleri ve biyofiltrelerde yetişen mikroorganizmaların ihtiyaç duyduğu besini dengeli bir şekilde sağlayan besin maddesidir.
 DCB002 Evsel ve endüstriyel arıtma tesislerinde nitrifikasyonu sağlar.
 DCB019 Özellikle petrokimya atıklarının ve diğer endüstriyel atıkların saçılmalarına karşı kullanılır. Bu atıkları üzerinde toplar ve biyolojik olarak indirger. Sahada biyoremediasyon uygulamaları için ideal üründür.

BİYOREMEDİASYON ÜRÜNLERİ

Zehirli bir sahanın temizlenmesinde yapılacak ilk işlem, sahanın hidrojik ve jeolojik olarak incelenmesidir. Bu incelemeler sonunda sahanın neresinde, ne kadar zehirli madde olduğu tesbit edilir. Daha sonra sıra mühendislerdedir. Onlar temizlemede, bilinen üç metottan birini uygulamaya karar verirler: a) Çift sürme b) Biyoreaktöre yerleştirme c) Atıklara oldukları yerde müdahale. Daha önce adı geçen Ecova biyoremediasyon şirketi, ABD’deki bir terminalin temizliğinde, yukarıda zikredilen üç metodu birden kullanmaktadır. İlk olarak zehirli atıkların bulunduğu sahanın toprağı, dev bir çift sürme makinası ile ters yüz edilir. Sonra içine su, gıda maddesi ve bakteri aşılanır. Takriben yedi hafta içinde bakteriler toprağın 40-45 cm derinliğine kadar bütün atıkları yiyip bitirirler. Bu toprak, oradan kaldırılıp biyoreaktöre taşındıktan sonra aynı işlemler bir alt tabakadaki toprağa tatbik edilir ve böylece saha tabaka tabaka temizlenmiş olur. Biyoremediasyon, günümüzde büyük bir problem olan çevre kirliliği ve zehirli atıklara çare olabilir. Evet, insanoğlunun çıplak gözle göremediği bu minik yaratıklar, çaresini bulamadığımız büyük problemlerimizi çözümleyebilirler. ANTBİOKİM DCB serisi biyoremediasyon ürünleriyle su ve toprak atıklardan arındırılarak yaşam oluşumuna elverişli hale getirilir.

Ötrofik ve anoksik su ortamında yapılan uygulamalarda tabanda birikmiş septik çamur biyolojik oksidasyonla giderilir. Bu çamurda yuvalanan anaerobik mikroorganizmaların yaşamasına izin verilmediğinden ortamdaki H2S gazı giderilir. Ürünlerdeki mikroorganizmaların algler ve planktonlar üzerindeki etkisiyle ekosistemdeki besin zinciri düzenlenir. Uygulama yapılan göl veya gölet aerobik yaşamın oluşumuna elverişli hale getirilir. Petrol türevleri başta olmak üzere atık saçılmalarında Microlife DCB serisindeki ürünlerin kullanılmasıyla atıkla kirlenmiş toprak hızla eski haline döndürülür. Yapılan saha çalışmalarında C36 ya kadar olan hidrokarbon zincirleri üzerinde ilk 60 günde % 90 oranında giderim sağlandığı, ilk yılın sonunda tamamına yakının giderildiği görüldü. DCB serisindeki ürünlerle istendiğinde toprağın yerinden hiç kaldırılmadan, istendiğinde ise kaldırılıp ayrı bir sahada remediasyonunun sağlanması mümkündür.

Biyoremediasyon ürünleri ile sağlanan bazı etkiler

-Şehir kanalizasyon ağlarındaki kronik tıkanma ve kokuların giderimi

-Göller ve göletlerde ötrofikasyonun giderimi

-Sularda amonyak giderimi

-Atık saçılmaları ile kirlenmiş su ve toprağın temizlenmesi

-Organik atıklardan kompost oluşturulması

BİYOREMEDİASYON ÜRÜNLERİ

ÜRÜN KODU ETKİLERİ VE KULLANIM ALANLARI
DCB001 Petrol saçılmış topraktaki biyoremediasyonu sağlamak için kullanılan mikroorganizmalar.
DCB002 Su ve toprağın biyoremediasyonunu sağlayan mikroorganizmalar içeren bu ürün özellikle amonyak bileşikleriyle kirlenmiş ortamlarda kullanılır.
DCB003 Şehir kanalizasyon ağlarında meydana gelen tıkanmaları atıkları biyolojik olarak parçalayarak açar. Kanalizasyon bacalarından yayılan rahatsız edici kokuları keser.
DCB004 İçerdiği mikroorganizmalarla durağan sular ve akarsularda ötrofikasyonu engeller. Yaşamın tekrar oluşmasını sağlar. Suyu amaca uygun olarak şartlandırır. Alg patlamalarını ve toplu ölümleri önler.
DCB005 Zor koşullar altında dahi çim ve yeşil bitkilerin gelişimini teşvik eder. Bu amaçla özellikle yol kenarlarındaki yeşil alanlarda kullanılabilir. Bahçe atıklarından basit şartlarda hızlı ve kaliteli kompost elde edilmesini sağlar. Kullanılan gübrenin verimliliğini artırır.
DCB019 Atölye garaj vs. ortamlarda zemine petrol ve diğer endüstriyel atık saçılmalarında atığın ortamdan toplanıp uzaklaştırılmasını sağlar. Emici yapısına ek olarak içerdiği mikroorganizmalar atıkları parçalar.
DCB119 Petrol saçılmaları ve diğer endüstriyel atık saçılmaları için saçılan atığın yerinde biyolojik dönüşümünü sağlayan toprak biyoremediasyonu ürünüdür.
 DCB020 Balık içermeyen süs havuzları ve yangın rezervuarlarındaki suyun korunmasını sağlar.
DCD013 Organik kentsel katı atıklardan fermantasyon ile kompost üretimi sürecini hızlandıran mikroorganizmalar içerir. Özellikle çöplerden kompost üretilen fabrikalarda verimi artırır.
DCD063 Foseptik ve terfi çukurlarında biriken atıkları dönüştürür. Koku sorunlarını keser. Özellikle foseptik tabanlarında biriken atıkları biyolojik olarak parçaladığından, taşmaları ve rahatsız edici kokuları engeller. Foseptiğin çekilme periyodunu birkaç katı uzatır.
LCB001 Petrol saçılmış topraktaki biyoremediasyonu sağlamak için kullanılan mikroorganizmalar.
LCB002 Amonyak bileşiklerini biyolojik olarak indirgeyici sıvı formda mikroorganizma kültürüdür.
LCC008 Koku nötralize edici moleküller içeren bu sıvı ürün, çöp sahalarından ve kompost tesislerinden çevreye yayılan kokuları nötralize eder.
LCC012 Petrol ve hidrokarbonlarla kirlenmiş yüzeylerin temizlenmesini sağlayan biyolojik temizlik maddesidir.

 

EKOLOJİK TARIM HAYVANCILIK VE MİKROORGANİZMALARI

Özellikleri:

-Gübre Verimini artırıp kullanımını azaltan mikroorganizmalar, probiyotik yem Katkıları, Gübre çukurlarından yayılan kokuların kesilmesi, Atıklardaki giderimi amonyağın, Ahır kümeslerde amonyak solunması Bağlı sorunların giderimi, Tarım atıklarından kompost sağlanması, ziyaretinde  Meyve küfleri Ile Mücadele ettik ürünlerin hastalıktan korunması

 

MICROLIFE TARIM VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ

ÜRÜN KODU

ETKİLERİ VE KULLANIM ALANLARI

DCA001 Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için verim artırıcı probiyotik yem katkı maddesi.
DCA002 Kanatlılar için verim artırıcı probiyotik yem katkı maddesi.
DCA003 Meyve yetiştiriciliğinde küf ve hastalıklara karşı meyveyi korur. Zararlı mikroorganizmalarla biyolojik olarak savaşır.
DCA005 İçerdiği mikroorganizmalar ile topraktaki gübrenin bitkilerin köklerinde emilimini sağlar. Bitki büyümesini hızlandırır. Bitki büyümesini hızlandırır. Gübre tüketimini azaltır. Bahçe atıklarından kompost elde edilmesi sürecini hızlandırır.
DCA009 Hayvan altlıklarından veya gübre çukurlarından gelen rahatsız edici kokuları keser. Bu mikroorganizma atıkların fermantasyonunu sağlayarak gübre değerini artırır.
LCA001 Çeşitli tarım ve hayvancılık uygulamaları için nitrifikasyon sağlayıcı mikroorganizma ve bakteri kültürü içerir.

SU KÜLTÜRÜ MİKROORGANİZMALARI

-Balık çiftliklerinde sudaki bulanıklığı giderir.Tatlı ve tuzlu su balık yetiştiriliciğinde verimlilik sağlar. Aynı kapasiteli havuzlarda daha çok balık yetiştirilmesini sağlar. Balıkların kendi atıklarından zehirlenip ölmesini engeller. Sudaki amonyak giderimi, nitrifikasyonu ve denitfikasyon süreçlerini gerçekleştirir.Akvaryumlarda suyun bulanıklığını giderir.Akvaryumlardaki organik atıkları giderir.

 

 SU KÜLTÜRÜ MİKROORGANİZMALARI
          ÜRÜN KODU                                   ETKİLERİ VE KULLANIM ALANLARI
DCA006 Bu mikroorganizma akvaryumlarda ve balık havuzlarında amonyak giderimi, nitrifikasyon ve denitrifikasyon süreçlerini gerçekleştirir. Tatlı ve tuzlu su balık yetiştiriciliğinde verimlilik artışı sağlar. Sudaki atıkları dönüştürüp balığın kendi atıklarından zehirlenmesini engeller. Aynı büyüklükteki havuzda daha fazla balık yetiştirilmesine imkan tanır. Bu bakteri toz formdadır.
LCA001 Bu bakteri akvaryumlarda ve balık havuzlarında organik atıkları giderir. Plankton dengesini zooplanktonlar lehine düzenleyerek, sudaki bulanıklığı giderir.
LCA006 Bu mikroorganizma akvaryumlarda ve balık havuzlarında amonyak giderimi, nitrifikasyon ve denitrifikasyon süreçlerini gerçekleştirir. Tatlı ve tuzlu su balık yetiştiriciliğinde verimlilik artışı sağlar. Sudaki atıkları dönüştürüp balığın kendi atıklarından zehirlenmesini engeller. Aynı büyüklükteki havuzda daha fazla balık yetiştirilmesine imkan tanır. Bu bakteri sıvı formdadır.

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

-Gezinti teknelerinin pis su tanklarından yayılan kokuların kesilip atıkların parçalanması, Sintine temizliği ve atıkların biyolojik giderimi için bakteri, Solvent içermeyen çevre dostu temizlik maddeleri, Yakıt tanklarında korozyonu önleyici mikroorganizmalar, Gemilerin atıksu arıtma tesisleri için devreye alma mikroorganizmaları

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ
ÜRÜN KODU                              ETKİLERİ VE KULLANIM ALANLARI
DCM006 Bu bakteri gemi atık su arıtma tesislerinin hızla devreye alınmasını sağlar. Bu tesislerden gelen koku ve verimlilik sorunlarının çözümünde kullanılır.
DCM019 Atık saçılmalarında kullanılan yüksek emicilikte bu bakteriyel ürün emdiği atıkların biyolojik dönüşümünü de başlatır.
DCM061 Çift etkili bu ürün içerdiği enzim ve mikroorganizmalarla tuvalet vs. sıhhi malzemedeki tartarı parçalar. Hijyen sağlar. Mikroorganizmalar etkilerine pis su tankında veya arıtma tesisinde de devam ettiğinden koku ve organik birikinti problemlerini giderir. Arıtmaya yardımcı olur.
DCM063 Pis su tanklarında birikip katılaşan organik atıkları biyolojik olarak dönüştüren mikroorganizmalar içerir. Kullanıldığı tanklarda rahatsız edici kokuları keser, birikintileri giderir.
DCT008 Sintinelerde biriken petrol türevi atıkları dönüştürerek sintine suyunun ön arıtımını sağlar.
LCC008 Koku nötralize edici moleküller içeren bu sıvı bakteri ürün uygulandığı, noktalarda rahatsız edici kokuları ani olarak nötralize eder. Özellikle çöpler, nem kokuları ve pis su tanklarından (kullanımda veya deşarj esnasında) yayılan kokulara karşı ideal çözümdür.