Depo Nemlendirme

Depo Nemlendirme

Soğuk hava sıcak havadan daha az nem tutar. Hava bir soğuk depoya girdiğinde sıcaklığı azalır ve nem oranı düşer. Soğutma sistemindeki soğutma borularının soğuk yüzeyinde su havadan ayrılarak kondense olur. Havanın bağıl nem oranı hala yüksektir fakat aslında çok nem taşımamaktadır. Hava düşük sıcaklıklarda kalacaksa bu iyi bir şeydir fakat soğuk hava deposunda sirküle edilen hava biraz ısınır. Daha sıcak olan hava doğal denge noktasına erişmek için daha fazla neme ihtiyaç duyar ve soğuk hava deposundaki ürünler dahil olmak üzere değdiği her yüzeyden nem çeker. Bu ise, hava nemlendirilmez ise ürün ağırlığında %20’lere varabilen ağırlık kaybına yol açar ve raf ömrü azalmış ve tazeliğini kaybetmiş bir ürüne ve sonuçta büyük mali zarara neden olur.

     Bir ürünün etrafındaki alan, ürün ile sıcaklık ve nem dengesinin sağlandığı havanın bir sınır katmanıdır (2 mm). Soğutma sisteminden gelen soğuk hava ürünün üzerinden aktığında bu sınır katmanını kırar ve yeni soğuk hava katmanı üründen ısı alarak nemin düşmesine neden olur. Çok yüksek bir nem oranını korumak için (tipik olarak %100 bağıl nem) bu havanın kontrollü bir şekilde nemlendirilmesi zorunludur. Havanın sıcaklığı artarken, üründe bozulmaya yol açacak şekilde nemi üründen almak yerine sınır katmanından alır.
     Süpermarketler ve büyük süpermarketler tarafından işletilen birçok modern dağıtım deposu da nemlendirilmelidir. Depolarda dağıtım sırasında zarara uğrarsa, bir soğuk hava deposunda kaliteli ürünün üretimi ve dağıtımı herhangi bir anlam ifade etmez.
     Tüm depo boyunca nemlendiricilerin konumlandırılması ve nemin dağıtılması kritik öneme sahiptir. Bir bölgeye çok yüksek miktarda nem verip bunun depo içinde dağılacağını ummak yanlış bir yaklaşımdır. Yanlış tasarlanmış nemlendirme sistemleri yüzünden ürünleri zarara uğramış bir çok soğuk hava deposu vardır. Antbiokim serinletme sistemleri tüm soğuk hava deposu uygulama tiplerinin gereksinimlerini tam olarak karşılayan kapsamlı bir nemlendirici ürün yelpazesine sahiptir.

Sebze ve Meyve Depo Nemlendirme Sistemleri

Hasat edilen ürünler, özellikle salatalara konan sebzeler yaz aylarında hasat edildiklerinde o andaki günlük sıcaklıktadır. Hasat edilen ürünlerin müşterilere ulaştırılması için taze tutulmalıdır ve bunu için de ürünler hızlı bir şekilde 2 ile 4°C’ye kadar soğutulurlar. Ürün >20°C’nin üstünde bir sıcaklıkta hasat edildiyse, ürünü saklama sıcaklığına kadar soğutmak için gerekli olan soğutma derecesi ürüne zarar verir. Bunun önüne geçmek için soğutma periyodu sırasında nem eklenir. Ancak ticari açıdan aşırı maliyet getirdiği için tüm soğutma periyodu sırasında nemlendirme mümkün olmayabilir. Bu nedenle nemlendirme soğutma bittiği zaman başlayacak şekilde zamanlanır ve ürünün depoya verilen sis ile havadan tekrar nemini alması sağlanır. Aynı zamanda bir sonraki soğutma döngüsü sırasında nem kaybını önlemek için kalıcı nem verilir. Normal döngü 15 dakikalık soğutmayı takip eden 5 dakikalık sis vermedir. Bu döngü, hasat edilen ürün istenen depolama sıcaklığına ininceye kadar tekrar edilir. Bu proses için nem kontrolü yoktur ve nemlendiriciyi çalıştıran tesis kontrol panelindeki bir zamanlama devresini kullanarak kontrol sağlanır. Hava dağıtım hatlarını koruyabilmek için bu proses sırasında soğutma tesisindeki fanların sürekli çalışması kritik öneme sahiptir. Ekipman seçimi kullanılan soğutma ünitesinin tipine bağlıdır. Genel olarak hasat edilen ürüne daha az zarar vereceği sanılarak bu uygulamada yüksek nemli soğutucuları kullanılır. Ancak soğutma havası ve hasat edilen ürün arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle durum bu şekilde değildir. Soğutucunun çıkışındaki havanın nemi %98 bağıl nem iken, ürünün etrafındaki nem oranı genellikle %75 bağıl neme kadar düşebilmektedir. Spreyi dağıtmanın en iyi yolu, JetSpray basınçlı hava ve su nemlendiricideki olanlar gibi, nozulların bulunduğu bir kızağı soğuk depodaki buharlaştırıcının yüzüne karşı monte etmek ve buharlaştırıcının fanlarını kullanarak nemi dağıtmaktır. Daha büyük nozullardan gelen sprey depo içerisinde dağıtmak için çok ağır olduğundan, nozullar 3,5 litre/saatten daha büyük kapasiteye sahip olmamalıdır. Nozullar hava akışına sprey yapan paslanmaz çelik bir hat üzerine monte edilmelidir. Tipik bir JetSpray 60 kontrol paneli kullanarak saatte 50 litreden büyük bir nemlendirme yapmak çok alışıldık bir durum değildir. Panel, ıslanmaması için nemlendirilen alanın dışına veya bir IP65 yalıtımlı kutu içine monte edilmelidir. Kontrol, zamanlayıcı devreler ile sağlanmalı ve bu uygulama için tasarlanmamış tipik nem ölçerler ile yapılmamalıdır.

Kağıt Depoları Nemlendirme Sistemleri

Kağıt endüstrisinde nem kontrolü, kurutma sonrası kağıdın kaybolan nemini kontrol etmek için zorunludur. Kağıt üretilip rulo haline getirildikten sonra, kağıt makinesinin sonunda bazen 2 saate kadar uzayan sürelerde ortam koşullarına maruz kalabilir. Dış ortama maruz kalan kağıt yüzeylerin nem içeriği dış ortamın nemine bağlı değişir ve bu da kesme ve paketleme sırasında sorunlara yol açar. %50’nin altındaki düşük nem kağıdın çekmesine, kıvrılmasına ve ölçülerinin bozulmasına neden olur ve bu da kağıt rulosunu kullanılamaz hale getirerek üretimde büyük zarara yol açar. Bunun oluşmasını engellemek için gerekli tipik nem oranı %55 bağıl nemdir. Bu seviye korunduğunda kağıttaki nem sadece ürünün esnekliğini değil fakat aynı zamanda üretim sırasında stabiliteyi de korur.

     Bir kağıt makinesinin kurutma ucu ve çevresindeki alan genellikle iyi havalandırıldığı için ortamdaki nem değişimi makinenin ucunda sarılan kağıt üzerinde etkisi olur.
     Kağıt kesim alanındaki düşük nem, çok hızlı olan nem kayıplarına neden olur. Ancak kağıtta oluşan zarar, kağıttaki gerilmenin herhangi bir kıvrılma veya ölçüsel değişimin görülmesini engellediği için bu aşamada görülemez.
     Kesme prosesi sırasında kağıtta oluşan değişiklikler tabakalama aşamasında görülür çünkü kağıttaki gerilme alınmıştır ve serbestçe şeklini değiştirebilir.
     Çok aşırı nem kayıplarında safiha kırılmaları oluşur. Bu ise, nem değişiminin böylesine büyük ölçüsel değişikliğe neden olup kağıdın yırtıldığı alandır. Safiha yırtılmaları sadece kağıda zarar vermekle kalmaz fakat aynı zamanda makineye tekrar safiha takılması zaman aldığı için üreticiye çok pahalıya mal olur.
     Sadece kağıdın değil aynı zamanda ambalajın da kurumasını engellemek için son işlem ve ambalajlama alanlarındaki nemi korumak önemlidir. Ambalajdaki nem azaldığı zaman eksik olan nem kağıttan alınır ve bu da kağıdın çekmesine neden olur. Bu ölçüsel değişimler kalıcıdır. Bir kez oluştuklarında geri çevrilemezler ve bu yüzden kağıt kullanılamaz hale gelir.
     Nem %45’in altında düştüğünde statik elektrik oluşur. Bu çok yüksek miktarda bir şarj olabilir. Olaşabilecek seviye epey yüksek olabilir, örneğin bir kıvılcımın 1 cm’yi aşması için 30,000 volt gereklidir ve bazen kesme makinelerinde 50 santimetreyi aşabilen kıvılcımlar oluşabilmektedir. Antbiokim deneyiminden faydalanmak ve kağıt üretim tesisiniz için ne yapabileceğimizi öğrenmek istiyorsanız ofisimizi arayabilirsiniz.