Toz Kontrol Sistemleri

Şantiye, inşaat, kum, toz, taş, ve kömür ocakları gibi çalışma koşulları zor ve riskli alanlarda en önemli sorunlardan birisi havadaki yüksek miktardaki tozdur.  Ortamdaki bu toz hem çalışma koşullarını zorlaştırır, hemde insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eder. ANTBİOKİM çözüm ortakları ile Toz Kontrol Sistemleri, yüksek basınçta ortama püskürtülen su, tozların havada ki dağılımını engeller ve ağırlaşarak yere çökmesini sağlar. Bu sayede çalışma ortamlarınız daha sağlıklı hale gelir ve çalışma verimini maksimuma çıkartır. Tüm bunları sağlarken sağladığı faydanın yanı sıra minimum elektrik ve su sarfiyatı sağlar. Üstelik yatırım maliyeti diğer sistemlerin çok altındadır.