top of page

AÇIK ALAN SERİNLETME SİSTEMLERİ

Müşterilerinize yaşanacak ortamlar hazırlarız

VANTİLATÖRLÜ SİSTEMLER

Kapalı ortamların klimatize edilmesi yönünde pek çok araç, cihaz vb. kullanıla gelmekte olup, açık alanların serinletilebilmesi için verimli, çevreye zararı olmayan, uygulama yöntemi kolay ve ekonomik başka bir seçenek yoktur. Sistem; sıcaklığın düşürülmesi dışında, havayı yumuşatmakta, oksijen katkısı sağlamakta ve oluşturduğu su/buhar perdesi sayesinde sinek, arı vb. Uçanların sisleme bölgesine girmesi kesilmekte ve/veya azalmaktadır. Çevreden, ortama intikal eden nahoş kokular var ise, kullanılan suya parfüm ilavesi ile de koku kontrolü yapma olasılığı doğmaktadır.

BUHAR SİSTEMLERİ