top of page

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

BİYOREM ve BİYOREMİDASYON

Biyorem torba

Biyorem ürünleri insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen maddelerden (pamuk bitkisinin atıklifleri) mamul, çevreye dost bakteriyel ürünler dizisidir.

 

Başta petrol kökenli ağır hidrokarbonlar olmak üzere, her türlü organik kirliliği başta absorbe eden, daha sonra sindirerek parçalayabilen, geniş bir pH aralığında ve deniz suyu gibi yüksek tuzluluk oranlarında da faaliyet gösterebilen, ortamdaki tüm organik kirliliği tükettikten sonra kendini de biyolojik olarak indirgeyen doğal biyoremidasyon yöntemiyle kirlilikleri temizlemek amacıyla tasarlanmış toz ürünlerdir.

Biyoremidasyon, uzun hidrokarbon zincirlerinin parçalanarak son ürün olan karbondioksit ve suya dönüşme sürecine denir.

Biyorem, doğal mikro organizmaları ve bunların hidrokarbonları parçalaması için gerekli olan besinleri içerir.

Biyorem PCB (poly clorinated biphenil) ve PAH (poly aromatic hidrokarbon) gibi çok çeşitli hidrokarbon türevlerini bertaraf edebilir. Biyorem hidrokarbon kirliliği oluşmuş toprakları yerinde bertaraf ederek taşıma ve yer değiştirme maliyetlerini ortadan kaldırdığı gibi aynı zamanda tek seferde çok geniş arazilerde uygulanabilme ve tamamıyla insan ve çevreye zararsız olması gibi avantajlar da sağlar.

Biyorem ile oluşan bakteri nüfusu oksijenli ve oksijensiz ortamlarda da yaşayabilir. Ortamın tuzluluğundan düşük ya da yüksek pH seviyelerinden etkilenmez. Her türlü hava şartlarında yaşamlarını sürdürebilir.

 

Biyorem öncelikle hidrokarbonları kapsayarak (enkapsülasyon) yayılmasını önler (böylelikle sızıntı tehlikesini ortadan kaldırır) ve biyolojik çözümlenmesini sağlayarak kısa sürede gübreye dönüştürür.

 

Zehirli, kanserojen ya da patojen değildir.

 

Cilt temasında herhangi bir sakınca yoktur ve uygulama sırasında bir önlem gerektirmez.

 

Tehlikeli madde üretimi olan ya da depolamada oluşabilecek kazalarda, acil müdahalelerde söz konusu maddeleri anında absorbe ederek çok hızlı ve güvenli bir şekilde toplanmasında ve atık maddelerin toprağa atıldığında organik yapısının parçalanmasını sağlayarak zararsız yan ürünlere dönüşümünü başlatır.

 

Göl, deniz, akarsu, bataklıklarda ve dipteki organik maddelerin bulunduğu yerlerde biyo çözümlenme ile bertaraf ederek doğal ortamların iyileştirilmesinde kullanılır.

 

Yakıt tanklarının çevresinde kalın bir tabaka halinde serilerek olası sızıntıların doğal ortama karışması engellenir.

Biyoremidasyon uygulamasında kullanılan ürünler insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığına tamamen zararsız doğal biyolojik ürünlerdir.

ÜRÜNLERİMİZ

BİYOREM – 1

Toprakta ve suda hidrokarbon Absorbanı ve Biyoremidasyon ürünüdür.

 

Biyorem-1 doğrudan dökülmelere müdahalede ve hidrokarbonla kirlenmiş topraklarda ve suda kullanılan çok güçlü ve etkili bir yağ/yakıt absorbanı ve biyoremidasyon ürünüdür.

 

Ürün toprakta ve bitkilerdebulunan doğal bakterileri içerir. Biyorem-1 hidrokarbon ile bir araya geldiğinde ve uygun nemli ortam sağlandığında bakteri süratle liflerin içerisinde çoğalarak ve kirliliği parçalayarak zararsız bileşenlere ayırır.

 

TOPRAKTA PETROL DÖKÜLMELERİ VE BİYOREM UYGULAMALARI

Biyorem-1 mikroorganizmaları taşıyan kuru absorbandır. Kirlenmiş toprağa homojen biçimde harmanlanarak uygulanır. Hidrokarbon Biyorem ile temas edince, absorbe edilir ve lifler ile kapsüllenir.

 

Biyorem-1 basit tarım aletleri ile toprağa karıştırılarak uygulanır. Diğer bakteri uygulamalarında olduğu gibi yıkamaya, öğütmeye veya başka bir işleme ihtiyaç kalmaz.

 

Biyorem-1 teknolojisi yerinde veya harici olarak uygulanabilir; diğer geleneksel iyileştirme yöntemlerine göre çok daha pratik, etkili ve çevreye karşı duyarlıdır.

ÖZELLİKLERİ ve FAYDALARI

 • Biyorem-1 Hidrokarbonlarla kirlenmiş toprağın atık merkezlerine taşınması gibi zor ve pahalı işlemlere gerek kalmadan bulunduğu yerde biyoremidasyon yöntemi ile temizlenmesini sağlar.

 • Biyorem-1 ile enkapsülasyon hidrokarbonların biyoremidasyon süreci tamamlanıncaya kadar devam eder.

 • Biyorem-1 ile biyoremidasyon yönteminin uygulaması kolay, çabuk ve ekonomiktir.

 • Hızlı enkapsülasyon ve immobilizasyon ile yer altı su kaynaklarına (hidrokarbon) petrol sızıntısını ortadan kaldırır.

 • Güvenli ve kolay uygulanır, özel eğitim gerektirmez ve uygulamada uzman personel olması gerekmez.

 • Biyorem-1 toksik, aşındırıcı, kanserojen ve uçucu değildir. Tutuşmaz

 • Pamuk endüstrisinin bir yan ürünüyle % 100 doğal ve yenilenebilir bir kaynaktan üretilir.

 • Güçlü Bir Absorbandır.

 • Patlama Riskini Ortadan Kaldırır.

TOPRAKTA BİYOREM-1 UYGULAMA TEMEL KULLANIM YÖNERGESİ

 

Biyorem ile biyoremidasyon yönteminin uygulaması kolay, çabuk ve ekonomiktir. Toprağa bulaşan atık miktarının 1/2–5 i oranında Biyorem kullanmak yeterlidir.

 

Uygulamanın ilk adımı toz halindeki ürünün kirli alana serpilmesidir.

 

İkinci adım ise atıkla ürünün karıştırılmasıdır. Bu şekilde, toprağın alt katmanlarında hidrokarbonla kirlenmiş toprağın da Biyorem ile teması sağlanır ve atık absorblanır. Ürün atıkla buluştukça atığı kapsar ve daha alt katmanlara sızıntı yapmasını engeller. Bu özellik sayesinde kirlenmiş alan kontrol altına alınarak daha geniş alanların ya da yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi engellenmiş olur.

 

Kirlenmiş alanın durumuna göre basit tarım aletleri (Kürek ve tırmık) bu işlem için yeterlidir. Karıştırma işleminden ardından atık Biyorem tarafından absorblanır ve göz ile görülür bir fark oluşur. Karıştırma işleminden sonra toprağın nemlilik oranı göz önünde tutularak uygulama alanı yağmurlama veya benzeri şekilde sulanır. Bu işlemle birlikte ürün içindeki spor haldeki bakteriler aktive olarak hidrokarbonları parçalamaya başlar. Bakterilerin aktivitesini sürdürebilmesi için kurak mevsimlerde sulama işlemi 5–7 günde bir tekrarlanır. Hava sıcaklığı 4,5°C ile 49°C arasındayken bakteriler aktivitelerini sürdürürler. Daha düşük sıcaklıklarda ise faaliyet durur fakat sıcaklığın yükselmesi ile birlikte tekrar başlar. Hava sıcaklığının 4,5°C derecenin altına düşmesi halinde uygulama alanına siyah naylon örtü serilerek aktivitenin devamı sağlanabilir.

 

İklim ve hava şartları ve toprağın yapısına bağlı olarak 90 ila 240 gün içinde Biyoremidasyon işlemi tamamlanır. Hidrokarbonlar su ve karbondioksite dönüşür. Bu uygulamanın sonunda oluşan atık, zararsız biokütledir. Ortam şartlarının optimum olduğu durumlarda ilk 30 günde hidrokarbon miktarında %30–80 azalma gözlemlenmiştir. İstek üzerine genel bir uygulama protokolü temin edilebilir. Ancak her biyoremidasyon projesi benzersizdir. 

TOPRAKTA PETROL DÖKÜLMELERİ VE BİYOREM-1 UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER 

 • Biyoremidasyon sürecinin başladığı tarihte kirlilik düzeyi TPH (Total Petrolleum Hydrocarbons) 63.826 ppm den 23 gün sonra geldiği düzey 7.191 ppm olarak belirlendi.

 • 04/08/2010 tarihinde yerinde alınan toprak numunelerinin ilgili labaratuvardan alınan analiz sonucuna göre TPH (Total Petrolleum Hydrocarbons ) değeri 2.180 ppm olarak belirlendi.

 • 12/10/2010 tarihinde yerinde alınan toprak numunelerinin ilgili labaratuvardan alınan analiz sonucuna göre TPH (Total Petrolleum Hydrocarbons ) değeri 435 ppm olarak belirlendi.

 • Sonuç olarak : 01/06/2010 tarihinde BİYOREM-1 ürünü ile başlatılan hampetrol ile kirlenmiş toprağın yerinde iyileştirilmesi (Biyoremidasyon ) süreci 12/10/2010 tarihinde alınan son toprak numunesinin ilgili labaratuvardan gelen analiz sonucunun istenilen değerlere gerilemesi ile tamamlanmıştır.

 • TPH (Total Petrolleum Hydrocarbons ) değeri 63.826 ppm den 435 ppm e gerilemiştir. Bu süreçte Firmamız uygulamasının her aşamasında bulunmuş ve gerekli müdahaleleri yapmış veya yapılmasını sağlamıştır.

biyorem uygulama

BİYOREM – 2

Selülozik liflerden oluşan yapısı ile yağ ve yağ esaslı hidrokarbonlar, özellikle petrol ve türevleri için güçlü absorbandır.

 

UYGULAMA ALANLARI

Biyorem-2 tüm sert zeminlerde petrol, yağ ve dizel döküntülerini absorbe etmek için tasarlanmıştır. Ayrıca hayvansal, bitkisel, mineral ve sentetik yağlar ile yağ bazlı boyaları absorbe etmek için de kullanılır.

Tek adımda kuru temizlik: Döküntü alanı üzerine ve etrafına ürün serpilir ve zemin kuruyana kadar ileri geri hareketlerle süpürülür. Sonra hiçbir artık kalmayacak şekilde tüm absorban zeminden süpürülerek alınır. İkinci kez deterjan veya çözücüyle yıkamaya gerek kalmaz. Biyorem vücut sıvıları (kan, üre ve kusmuk), gıda ürünleri, boyalar ve suda çözünen kimyasallar (glikol) gibi su bazlı sıvıları absorbe etmek için de kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ ve FAYDALARI

 • Türkiye’de üretilmektedir.

 • Doğal, yenilenebilir kaynaklardan üretilir, çevre dostudur.

 • Mükemmel absorban özelliklerine sahiptir. Çok çeşitli sıvıları absorbe eder. Diğer ürünlerden (talaş ve kum) 10 kata kadar daha fazla petrol ve türevi hidrokarbon absorbe eder.

 • Tüm sızdırmazlık testlerinden geçmiştir.

 • Çevresel zehirlilik riskini düşürür.

 • Ekonomiktir. Nakliye ve bertaraf etme maliyetlerini düşürür. Temizleme süresini %50 kısaltır.

 • Depolama yolu ile bertaraf edilmesi ülkelerin bir çoğunda onaylanmıştır.

 • %100 biyolojik olarak ayrışabilir (biyoremidasyon).

 • Hızlı, güvenli ve kolay kullanımlıdır.

 • Depolama için güvenlidir.

 

Selüloz liflerinden oluşan tamamen doğal, çok güçlü bir absorbandır. Kullanılmamış ürün doğada biyolojik olarak parçalanabilir.

 

Başta petrol kökenli ağır hidrokarbonlar olmak üzere sert zeminlere dökülmüş ağır yağ vb. her türlü sıvı organik kirliliği hızlı bir şekilde, hidrokarbonun viskozitesine göre kendi ağırlığının 6 katına kadar absorblama yapar.

 

Uygulaması, katı yüzeye yayılması ve toplanması son derece kolaydır.

 

Toplandıktan sonra yüzeyde yağ tabakası bırakmaz.

 

Kullanılmış atık halindeki ürün biyoremidasyona tabi tutulabilir ya da enerjinin geri kazanımı için elverişli fırınlarda yakılabilir.

 

Sert zeminde yayılan yağ ve benzeri maddenin üzerine BİYOREM® serpilir. Süpürge veya zemin fırçası yardımıyla ürünün atıkla buluşması sağlanır. Ürün ve atık karışımı süpürülerek kaldırıldığında zemin herhangi bir kalıntı kalmaz. Süpürülen atık elenirse hidrokarbona doymuş BİYOREM® fazla kullanılan miktardan ayrılır ve fazla kullanılan ürün tekrar kullanılır.Başta U.S.A olmak üzere Avustralya, Kanada gibi ülkelerde BİYOREM benzeri ürünler ile absorblanmış atıklar tehlikeli atık kapsamından çıkartılarak belediye çöplüklerine kabul edilmektedir. 

 

Bu uygulamanın en pratik yöntemi uygun BİYOREM Acil müdahale kitleri kullanımıdır.

ACİL MÜDEHALE VE İŞ GÜVENLİĞİ KİTLERİ

Biyorem

Booms, socks, pillows, pads ve wipes absorbanları piyasada kullanılan, emilimi en iyi sağlayan ürünlerdendir.

 

Aynı türdeki diğer birçok ürün, polipropilen gibi sentetik materyallerden üretilmektedir. Üretimleri sırasında enerji ve doğal kaynakları tüketen bu tür ürünler, çevre dostu olarak kabul edilmez.

 

Biyorem booms, socks, pillows, pads ve wipes ürünleri, geri dönüşümlü selüloz atığından üretilmiştir.

Booms, socks, pillows, pads ve wipes ürünlerinin yaygın kullanım alanları şunlardır:

 • Endüstride sızıntı yapan ekipmanların çevresinde kullanılır; suda veya karada meydana gelen dökülmeleri kontrol altına alır.

 • Petrol dağıtım işlemlerinde dökülmeleri kontrol altına almak veya ulaşım ve teslimat sırasında meydana gelebilecek acil durumları önlemek için kullanılır.

 • Havayolu şirketlerinde yakıt, madeni yağ ve çeşitli sıvı dökülmelerini kontrol altına almak için kullanılır. Pads ve wipes ürünleri küçük çaplı dökülmelerde ve elleri temizlemek için de kullanılabilir.

 • Dökülme müdahale ekipleri, karayolları ve suyollarındaki dökülmeleri kontrol altına almak için; booms, socks, pillows ürünlerini, elleri temizlemek için de pads ve wipes ürünlerini kullanmaktadırlar.

 

 

ÖZELLİKLERİ ve FAYDALARI

 • Dökülmeyi kontrol altına alır, emer ve hapseder.

 • Karada ve suda kusursuz hızlı yağ emilimi sağlar.

 • Hafif, kullanımı ve bertarafı kolaydır.

 • Kullanmak için özel eğitim gerekmez.

 • Biyolojik olarak ayrıştırılabilir, yakılabilir.

 • Zehirli ve kanserojen değildir.

 • Avustralya’da bu ürünlerle absorbe edilen tehlikeli atıklar, evsel atık işlemi görmektedir.

DİĞER ÜRÜN ÖRNEKLERİ

BİYOREM Biyoremidasyon ürün tanıtımı

BİYOREM Biyoremidasyon ürün tanıtımı

Videoyu Oynat
bottom of page