top of page

MUTFAKLARDA KULLANILAN ATIK YAĞIN ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLAR

yağlı boru.jpg

Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin % 25′ ini oluşturmaktadır. Denize, akarsu ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, diğer canlı türlerine zarar vermektedirler. 1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir.  Atık bitkisel yağlar su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlemektedir. Atık yağlar zamanla bozunarak sudaki oksijeni tüketmektedir.  Atık yağlar atık su toplama sistemlerinin (kanalizasyon, kolektörler vs.) daralmasına ve tıkanmasına neden olmaktadır. 

Atık Bitkisel Yağlar arıtma sistemlerinde arıtma güçlüklerine ve çok önemli maliyet artışlarına sebebiyet vermektedir. Kanalizasyon sisteminde oluşan daralma, tıkanma nedeniyle tamir ve değiştirmenin verdiği milyonlarca dolar zararın yanında, sızmalarla yer altı sularına karışmasına sebebiyet vermektedir.

YAĞ TUTUCU ÇALIŞMA PRENSİBİ

Yağ tutucular, atık sulardaki yağın fiziksel yöntemler ile giderilmesi amacıyla imal edilen yağ ayırma birimidir. Fiziksel özelliğinden dolayı (suya göre yoğunluğu az olduğundan) yağın ünitenin yüzeyinde toplanması sağlanır. Yağlı su, yağ tutucu tankı içinden geçirilir. Akış sırasında, yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçük olan yağ zerrecikleri yağ tutucunun yüzeyine doğru yükselir.

Drenaj hatları ve yağ tutucular lokantaların en problemli alanlarıdır. Yiyecek prosesleri genellikle büyük oranda yağlı atık ortaya çıkartırlar ve bu da hatlarda tıkanma ve müşterileri rahatsız edecek kokulara ve sağlık problemlerine yol açar. Çok dayanıklı yağları bile hızla parçalayabilecek özellikte geliştirilen mikroorganizmalar, düzenli besleme ile, boru cidarlarına, ara bölme yüzeylerine yapışır, atıktan beslenerek çoğalır ve yağ tutucu dibinde biriken çamurlarla beraber yüzey temizliğini de sağlayıp oluşan kokuları giderirler.

Yağ Tutucuların yanı sıra Bakteriler borularda aşağıdaki gibi etkilerini göstermektedir.

 

1-Boru içinde birikip Kokuya sebep olan organik kalıntılar.
2-Bakteriyel üründe Bulunan Enzimler organik atıkları parçalar.
3-Bakteriler parçalanan organik atıkları dönüştürür.
4-İsini bitiren bakteri, boruya yapışarak yeni  organik atıkların gelmesini bekler.

YAĞ_TUTUCULAR_2.png
YAĞ TUTUCU (2).png
YAĞ TUTUCULAR.png

ANTBİOKİM BAKTERİYEL ÜRÜNLER

ANTBİOKİM bakteriyel ürünlerde Non pathagenic-Hastalık yapıcı özelliği bulunmayan Sınıf 1 türü bakteriler (mikroorganizmalar) kullanılır.

 

Bunlar*Basillus Cultures  Natural  bakteri karışımı’dır. Mikroorganizmalar yeryüzünde toprak, su, kaya, bitki, hayvan ve hatta insanlarda bulunurlar. Ölümden sonra bütün yaşayan organizmalar ana elementleri olan su, karbon, nitrojen, fosfat gibi elementlerine ayrışırlar.

 

Bakteriler doğanın geri dönüşümcüleridir. İnanılmaz sayıda bileşiği indirgeme özelliğine sahiptirler. Doğada tüm organik maddelerin geri çevrimi bakteriler tarafından gerçekleştirilir.

 

Antbiokim ürünlerinde bulunan enzimler uygulandıkları ortamdaki organik atıkları hızla parçalar. Formüldeki mikroorganizmalar enzimlerin ufaladığı atıkları bir takım reaksiyonlar ile yok eder. Bu atıkları tamamen CO2 ve H2O’ya dönüştürür.

Bakteriler iyi beslendiklerinde yani atıklar gelmeye devam ettiği sürece her 15-20 dakikada iki kat gibi inanılmaz hızlı bir oranda çoğalırlar.

Bakteriler sistemdeki kirleticiler (organik atıklar) bu nüfusu besleyebildikleri sürece çoğalırlar. Kirlilik seviyesi düştükçe,ölür ve çok daha az ürerler.Bu sayede nüfus doğal olarak kendini kirlilik seviyesine göre dengeler.

1- Antbiokim LCD002 içine atılmış bir margarin parçası,

 

2- 9 gün sonra yağ tamamen çözünmüş ve biyolojik sindirim başlamış,

 

3-Üçüncü haftada biyolojik sindirim de sonlanmak üzere berraklaşan su dikkati çekiyor .

 

Gelişim süreci yandaki fotolarda gösterilmiştir.

yag tutucu.png

ANTBİOKİM BAKTERİYEL ÜRÜNLER LİSTESİ

1-ANTBİOKİM YAĞ TUTUCU, GİDER, FOSSEPTİK, KANALİZASYON ÜRÜNLERİ

2-ATIKSU ARITIMINDA MİKROORGANİZMA VE BAKTERİLER

 

3-EKOLOJİK TARIM HAYVANCILIK VE MİKROORGANİZMALARI

 

4-SU KÜLTÜRÜ MİKROORGANİZMALARI

5-DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

BİYOREM Biyoremidasyon ürün tanıtımı

BİYOREM Biyoremidasyon ürün tanıtımı

Videoyu Oynat
bottom of page