top of page

ARITMA TESİSİ KOKU GİDERİMİ

Sistem çok yüksek basınç ile su ve nötralizasyon ürünü karışımının ortama yada çıkışa pulvarize edilmesi şeklinde özetlenebilir.

 

Şikayet yaratan kokular Antbiokim Koku Kontrol Sistemi ile problem olmaktan çıkar. Kokunun oluşumuna ve türüne bağlı olarak kullanılacak sistem seçimi yapılır. Sistem aynı anda birkaç şekilde etki ederek ortama yayılan kokuyu başarılı şekilde nötralize eder. Seçilen yönteme göre uygun nötralize edici koku giderim ürünü kullanılır.

 

Nötralizasyon; Koku Kontrol Ürünlerimiz ilk olarak koku molekülünü hedefler. Ürünün kendine has etkili yapısı ile rahatsız eden koku molekülüne kilitlenerek kötü kokunun burun içindeki mukus tarafından algılanan yapısını değiştirir. Kötü koku molekülünün parçalanma sürecini başlatır.

 

Parçalanma; Koku Kontrol Sistemlerimiz özellikle sisleme tekniği otomasyonu ile uygulandığında yaratılan sis bulutu ile koku moleküllerini yakalayarak ürün içindeki yüksek performanslı aktif maddelerin moleküllere temasını sağlar. Rahatsız edici kokunun molekülünü değiştirip parçalanma sürecini hızlandırır.  Koku problemini ortadan kaldırır. 
Bu yöntemlerin tamamı ile solunan ortamdaki kötü koku nötralize edilir, insanlar için  rahatsız edici seviye olan koku eşiğinin altına iner. Antbiokim Koku Giderim Sistemleri diğer  sistemlere oranla çok daha ekonomik, kurulum maliyetleri çok düşük, daha verimli, daha etkili, esnek otomasyonlu bir sistemdir.

 

Uygulama; Koku Kontrol Sistemlerimiz, değişik uygulama alanları için özel otomasyonlu olarak uygulanabilmektedir. Sistem elektrik ve su hattı olan hemen hemen her yerde kurulabilir. Sistem su ile çalışmaktadır. Sistem Antbiokim Koku Kontrol Ürünlerinden kullanırken kullandığı su miktarının % 0,1 – 0,01 oranında ürün tüketir.

UYGULAMA ALANLARI: 

Atıksu arıtma tesisleri koku giderimi, Tesis girişleri koku giderimi , Çamur susuzlaştırma bölümleri koku giderimi, Çamur taşınması sırasında oluşan kokunun giderilmesi, Çamur depolama alanları koku giderimi, Çamur kurutma alanları koku giderimi, Evsel atıkların depolama alanları koku giderimi, Tuvalet koku giderimi, Foseptik koku giderimi, Katı atık depolama alanları koku giderimi, Katı atık işleme tesisleri koku giderimi, Deponi alanları koku giderimi, Kompost tesisleri koku giderimi, Çöp sızıntı suları koku giderimi, Kanalizasyon bacaları koku giderimi, Atıksu terfi istasyonları koku giderimi, Fabrika açık ve kapalı alan koku giderimi, Fabrika bacaları koku giderimi, Egzoz fanları koku giderimi, Hayvan çiftlikleri koku giderimi, Kesimhanelerin koku giderimi, Kanatlı hayvan tesisleri koku giderimi, Et tavuk işleme tesisleri koku giderimi, Yumurta üretim tesisleri koku giderimi, Gübre tesisleri koku giderimi, Gübre toplama yerleri koku giderimi, Madeni yağ petrol tesisleri koku giderimi, Mutfak egzozları koku giderimi, Otel arıtma tesisi koku giderimi, Hastane koku giderimi, Çöp odaları koku giderimi

Rogar Kokusu Filtreleme sistemleri

Rogar Kokusu Filtreleme sistemleri

Videoyu Oynat
bottom of page